Mitt kontor ligger i Helsingfors.
Lokala tjänster hos kunden kan utföras i Finland eller Sverige.
Tjänster över distansförbindelser (VPN) är också ett alternativ.